[1]
Marandola, M. 2015. Masthead and Editor’s Note. Elements. 11, 1 (Apr. 2015). DOI:https://doi.org/10.6017/eurj.v11i1.8830.