[1]
Marandola, M. 2010. Author Biographies. Elements. 6, 1 (Apr. 2010). DOI:https://doi.org/10.6017/eurj.v6i1.9028.