Marandola, M. (2010). Author Biographies. Elements, 6(1). https://doi.org/10.6017/eurj.v6i1.9028